Op en út, 25 maart 2017

25 March 2017

Dizze boeken bespruts ik yn it programma ‘Op en út’ fan Omrop Fryslân:

Koos Dijksterhuis, ‘Eilandgevoel’. Utjouwerij Bornmeer, 2017. www.bornmeer.nl
Lida Dykstra, ‘Pykje fjouwer’. Utjouwerij Afûk, 2017. www.afuk.nl
Stuart Evers, ‘Het zit in de familie’ Uitgeverij Podium, 2017. www.atlascontact.nl