Publicaties – Chronologische lijst

2023

Recensie, Annette Portegies, Weerspiegeld in een waterglas. Maurice Gilliams 1900-1982. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2023. Biografieportaal, 8 januari 2023.

2022

Recensie, Bert Govaerts, Dubbelman. Een biografie van Marnix Gijsen en Jan-Albert Gorris 1899-1984. Uitgeverij Houtekiet, Antwerpen 2022. Biografieportaal, 15 maart 2022.

‘Zomerleven’. In: A la Campagne. Het Franse licht van Maris tot Monet. Waanders-Fries Museum, Zwolle-Leeuwarden 2022, p. 157-162.

2021

Recensie, Luc Pauwels, Joris van Severen, op leven en dood, letterlijk. Doorbraak boeken, 2021. Biografieportaal, 7 december 2021.

Recensie, Johan Vanhecke, Voor moedertaal en vaderland. Hendrik Conscience, biografie. Uitgeverij Vrijdag, Antwerpen 2021. Biografieportaal, 11 oktober 2021.

Recensie, Graa Boomsma, Niemand is waterdicht. De biografie van Bert Schierbeek. De Bezige Bij, Amsterdam 2021. Biografieportaal 22 augustus 2021.

Recensie, Jan Lampo, Clara. De geheime liefde van Emmanuel de Bom. Uitgeverij Sterck & De Vreese, Gorredijk 2021. Biografieportaal, 19 juli 2021.

Recensie, Jelle Gaemers, Willem Drees. Daadkracht en idealismeBoom uitgevers, Amsterdam 2021. Biografieportaal, 14 juni 2021.

Recensie Manu van der Aa, Bedelen bij Picasso. Paul Méral, genie en charlatan.  Vrijdag, Antwerpen 2020. Biografieportaal, 8 maart 2021.

Recensie Rudi Wester, Jef Last 1898-1972 Bestaat er een raarder leven dan het mijne? Uitgeverij Prometheus, Amsterdam 2021. Biografieportaal, 23 februari 2021.

Recensie Ellen Van Pelt, Deze wereld is geen ergernis waard. Biografie Roger van de Velde. Uitgeverij Vrijdag, Antwerpen 2020. Biografieportaal, 22 januari 2021.

2020

Recensie Peter Bak, Door de tralies schijnt de zon. Biografie van Willem Santema 1902-1944. Uitgeverij Noordboek, Gorredijk 2020. Biografieportaal, 14 december 2020.

‘Wittenskip yn Fryslân’. In: Rolf Bremmer, Riemer Janssen & Oebele Vries (eds.), De takomst fan de frisistyk. Tradysje en fernijing. Stifting Freonen Frysk Ynstitút Ryksuniversiteit Grins, Grins 2020, s. 50-55.

2019

‘Korte geschiedenis van de Friese literatuur’. In: Spiegel der Letteren 61 (2019) 2, p. 199-201.

Anne Wadman 1909-1997 ‘It tipelsinnich bousel ik’ (Thys Wadman, Jelle Krol, Ernst Bruinsma) Afûk, Ljouwert 2019.

‘De Achttjin’ in: Sykje. Hommage aan Aggie van der Meer. Stichting Up 2019.

IDS! sjen sjoch sjoen. (Frank den Oudsten, Ernst Bruinsma, Bert Looper, eds.) Afûk/Tresoar, Ljouwert 2019.

2018

Ernst Bruinsma, ‘Nawoord’. In: Josse de Haan, Anarky’s. Uitgeverij Skiere Skuorre/uitgeverij Ondine/Tresoar, Ulesprong/Grou/Leeuwarden 2018.

Swallows and Floating Horses. An anthology of Frisian Literature [Ernst Bruinsma, Alpita de Jong & André Looijenga, eds.] Francis Boutle Publishers, London 2018.

The metrical footstep/Het metrum van de voetstap [Geart de Vries, Ernst Bruinsma en Douwe Huitema, eds.] Afûk, Ljouwert 2018. [107 p.]

Sssstt…! Visual poetry [Ernst Bruinsma, Frank den Oudsten en Bert Looper, eds.] de Moanne/Tresoar, Ljouwert 2018. [80 p.]

2016

Ernst Bruinsma, ‘Arjen Fortuin, Geert van Oorschot, uitgever’. In: De Gulden Passer. Journal for Book History 94 (2016) 2, p. 375-376.

Louis Paul Boon, Wapenbroeders [Verzameld werk, Kris Humbeeck, Britt Kennis, Matthijs de Ridder, Ernst Bruinsma, Valerie Rousseau, Tom Sintobin, m.m.v. Liesbeth Vantorre, Taana Peeters, eds.] De Arbeiderspers, Utrecht-Amsterdam-Antwerpen, 2016. [320 p.]

A. van den Oever & E. Bruinsma, ‘Writer-Journalists and the Sudden Turn in Appreciation in the Sixties. The Case of Louis Paul Boon’. In: Harbers, F., Van den Broek, I.M., Broersma, M.J., (eds.) Witnessing the Sixties. A Decade of Change in Journalism and Literature. Peeters, Leuven 2016. Deel van de serie ‘Groningen Studies in Cultural Change’, volume 51.

Ernst Bruinsma, ‘Je moet doen wat je moet doen. ‘Renger’ van Nyk de Vries’. In: Ons Erfdeel 59 (2016) 2 (mei), p.186-188. [recensie]

Ernst Bruinsma, ‘A Sensational New Translation of Herman Gorter’. In: The Low Countries 24 Ons Erfdeel, Rekkem 2016, p.300-301.

2015
Ernst Bruinsma, ‘Zoek de mens. De wolkenridder van M.M. Schoenmakers’. In: Ons Erfdeel 58 (2015) 4 (november), p.165-166. [recensie]

Ernst Bruinsma, ‘Meeuwen’. In: Improvisaties op wind water wad. Museum Belvédère, Oranjewoud-Heerenveen 2015, p. 27-28.

Ernst Bruinsma, ‘Paul Mennes en de kunst van het weglaten’. In: Ons Erfdeel 58 (2015), 1 (februari) p. 147-148. [recensie]

2014
Louis Paul Boon, Pieter Daens [Verzameld werk, Kris Humbeeck, Britt Kennis, Ernst Bruinsma, Els van Damme, Taana Peeters, Matthijs de Ridder, Valerie Rousseau, Tom Sintobin, Yves T’Sjoen, Liesbeth Vantorre & Sara Verbeeck, eds.] De Arbeiderspers, Utrecht-Amsterdam-Antwerpen, 2014. [768 p.]

Louis Paul Boon, Memoires van de Heer Daegeman / Eros en de eenzame man [Verzameld werk, Kris Humbeeck, Britt Kennis, Ernst Bruinsma, Taana Peeters, Matthijs de Ridder, Valerie Rousseau, Tom Sintobin, Yves T’Sjoen, Liesbeth Vantorre & Sara Verbeeck, eds.] De Arbeiderspers, Utrecht-Amsterdam-Antwerpen, 2014. [408 p.]

Ernst Bruinsma, ‘Alweer een biografie over Theun de Vries’. In: Ons Erfdeel 57 (2014), 1 (februari) p. 154-156. [recensie]

2013

Louis Paul Boon, Het Geuzenboek [Verzameld werk, Kris Humbeeck, Britt Kennis, Ernst Bruinsma, Taana Peeters, Matthijs de Ridder, Tom Sintobin, Yves T’Sjoen, Liesbeth Vantorre & Sara Verbeeck, eds.] De Arbeiderspers, Amsterdam, 2013. [840 p.]

2012

Louis Paul Boon, Boontje’s reservaat. [Verzameld werk, Kris Humbeeck, Britt Kennis, Ernst Bruinsma, Taana Peeters, Matthijs de Ridder, Tom Sintobin, Yves T’Sjoen, Liesbeth Vantorre & Sara Verbeeck, eds.] De Arbeiderspers, Amsterdam, 2012. [490 p.]

Ernst Bruinsma, ‘Drie deterministische romans van Stijn van der Loo’. In: Ons Erfdeel 55 (2012), 4 (november) p. 173-175. [recensie]

Annie van den Oever, Bart Nuyens, Ernst Bruinsma, De geboorte van Boontje. Louis Paul Boon, de avant-garde en de komst van de film. Uitgeverij Huis Clos, Rimburg 2012.

Ernst Bruinsma, ’50 jaar Fries letterkundig museum. een geschiedenis van de oprichting’. In: P. Boersma, G. Th. Jensma, R. Salverda (eds.), Philologia Frisica. Anno 2008. Fryske Akademy, Ljouwert 2012, p. 172-184.

Ernst Bruinsma, ‘Een afwezige vader. Biografie van A. den Doolaard. In Ons Erfdeel 55 (2012), 1 (februari) p.160-162. [recensie]

2011

Ernst Bruinsma, Angèle Georgette Ghislaine Manteau: Dinant 24 januari 1911 – Aalst 20 april 2008. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden (Leiden): (2009-2010 [versch. 2011]), p. 182-193.

Louis Paul Boon, Niets gaat ten onder. [Verzameld werk, Kris Humbeeck, Britt Kennis, Ernst Bruinsma, Taana Peeters, Matthijs de Ridder, Tom Sintobin, Yves T’Sjoen, Liesbeth Vantorre & Sara Verbeeck, eds.] De Arbeiderspers, Amsterdam, 2011. [170 p.]

2010

Louis Paul Boon, De paradijsvogel / Het boek Jezebel / De meisjes van Jesses. [Verzameld werk, Kris Humbeeck, Britt Kennis, Ernst Bruinsma, Anne Marie Musschoot, Taana Peeters, Matthijs de Ridder, Yves T’Sjoen & Liesbeth Vantorre, eds.] De Arbeiderspers, Amsterdam, 2010. [552 p.]

Ernst Bruinsma & Annie van den Oever, ‘Marga Minco 1920: de jodenvervolging als ongelofelijk verhaal’. In: Schrijvende vrouwen: een kleine literatuurgeschiedenis van de Lage Landen 1880-2010. (Jacqueline Bel en Thomas Vaessens, eds.) Amsterdam University Press, Amsterdam 2010, p. 152-156.

Ernst Bruinsma & Annie van den Oever, ‘Marga Minco 1920: The Persecution of the Jews as an Incredible Story’. In: Women’s Writing from the Low Countries 1880-2010. an Anthology. (Jacqueline Bel and Thomas Vaessens, eds.) Amsterdam University Press-Manchester University Press, Amsterdam 2010, p. 111-114.

Ernst Bruinsma, ‘De heldeninspecteur: ernstvuurwerk van Atte Jongstra’. In: Ons Erfdeel 53 (2010), p. [recensie]

Ernst Bruinsma, ‘Terug naar Walden: rapsodische vertelling van Walter van den Broeck’. In: Ons Erfdeel 53 (2010), 1 (februari), p. 160-162. [recensie]

2009

Louis Paul Boon, Vergeten straat. [Verzameld werk, Kris Humbeeck, Britt Kennis, Ernst Bruinsma, Anne Marie Musschoot, Matthijs de Ridder, Yves T’Sjoen & Liesbeth Vantorre, eds.] De Arbeiderspers, Amsterdam, 2009. [296 p.]

Ernst Bruinsma, ‘Een echte schrijver: Suikerspin van Erik Vlaminck’. In: Ons Erfdeel 52 (2009), 3 (augustus), p. 159-161.

Ernst Bruinsma, ‘50 jaar Fries Letterkundig Museum: een geschiedenis van de oprichting’. In: Zacht lawijd 8 (2009), 1 (januari-maart), p. 26-39.

2008

Ernst Bruinsma, ‘Lof van het stof. Jubileumboek markeert 75 jaar Letterenhuis’. In: Boekblad, 175 (2008), 26 (19 december), p.33. [recensie]

Louis Paul Boon, Abel Gholaerts. [Verzameld werk, Kris Humbeeck, Britt Kennis, Ernst Bruinsma, Anne Marie Musschoot, Matthijs de Ridder & Yves T’Sjoen, eds.] De Arbeiderspers, Amsterdam, 2008. [424 p.]

Ernst Bruinsma, ‘Lodewijk Boon. Kaatsers’. In: Wachtsje – PC. Rubadoer 2008, p.54-59.

Ernst Bruinsma, ‘Literatuurkritiek mist autoriteit’. In: Boekblad, 175 (2008), 7 (17 april), p.29. [recensie]

Louis Paul Boon, Fenomenale feminateek /Eens op een mooie avond / Mieke Maaike’s obscene jeugd / Zomerdagdroom. [Verzameld werk, Kris Humbeeck, Britt Kennis, Ernst Bruinsma, Anne Marie Musschoot, Matthijs de Ridder & Yves T’Sjoen, eds.] De Arbeiderspers, Amsterdam, 2008. [973 p.]

Kill your darlings. [Ernst Bruinsma & Greetje Heemskerk, eds.] Stichting Fonds voor de Letteren, Amsterdam 2008. [96 p.]

Ernst Bruinsma, ‘Voorwoord’. In: Rienold Postma, Verstild Friesland / Ferstille Fryslân, Utjouwerij Fryslân, Ljouwert 2008.

2007

Ernst Bruinsma, ‘Ik heb de verdomde plicht mijn nek uit te steken. Een gesprek met Monika van Paemel’. In: DWB 2007, 5-6 (december), p. 808-815.

Ernst Bruinsma, ‘Tsjêbbe Hettinga en de canon in Friesland’. In: P. Boersma, P. Hemminga & G. Th. Jensma (eds.), Philologia Frisica. Anno 2005. Fryske Akademy, Ljouwert 2007, p. 117-129.

Louis Paul Boon, De avend vraagt u / 3 mensen tussen muren / De voorstad groeit. [Verzameld werk, Kris Humbeeck, Britt Kennis, Ernst Bruinsma, Anne Marie Musschoot, Matthijs de Ridder & Yves T’Sjoen, eds.] De Arbeiderspers, Amsterdam, 2007. [472 p.]

Louis Paul Boon, De bende van Jan de Lichte / De zoon van Jan de Lichte. [Verzameld werk, Kris Humbeeck, Britt Kennis, Ernst Bruinsma, Anne Marie Musschoot, Matthijs de Ridder & Yves T’Sjoen, eds.] De Arbeiderspers, Amsterdam, 2007. [432 p.]

Ernst Bruinsma, ‘Zolang de wind van de wolken waait. Een nieuwe Friese literatuurgeschiedenis’. In: Ons Erfdeel, 50 (2007), 1 (februari), p. 154-157. [recensie]

2006

Ernst Bruinsma, ‘Boekenvak moet inzetten op kwaliteit’. In: Boekblad, 173 (2006), 26 (21 december), p. 18-21.

Ernst Bruinsma, ‘De productie van literatuur. Voor wie?’. In: Boekblad, 173 (2006), 7 (28 september), p.29. [recensie]

Louis Paul Boon, De kleine eva uit de kromme bijlstraat. [Verzameld werk, Kris Humbeeck, Britt Kennis, Ernst Bruinsma, Anne Marie Musschoot, Matthijs de Ridder & Yves T’Sjoen, eds.] De Arbeiderspers, Amsterdam, 2006. [63 p.]

It each fan de Griffioen. Bondel mei Fryske ferhalen. [Ernst Bruinsma & Baukje Wytsma, eds.] Utjouwerij Fryslân, Ljouwert 2006.

Ernst Bruinsma, ‘De productie van literatuur. Voor wie?’. In: Boekblad, 173 (2006), 20 (28 september), p. 29. [recensie]

Ernst Bruinsma, Lisa Kuitert & Hans Renders (eds.), Inktpatronen. De Tweede Wereldoorlog en het boekbedrijf in Nederland en Vlaanderen. De Bezige Bij, Amsterdam, 2006.

Louis Paul Boon, De atoombom en het mannetje met den bolhoed / Mijn kleine oorlog. [Verzameld werk, Kris Humbeeck, Britt Kennis, Ernst Bruinsma, Anne Marie Musschoot, Matthijs de Ridder & Yves T’Sjoen, eds.] De Arbeiderspers, Amsterdam, 2006. [172 p.]

Ernst Bruinsma, Pieter de Groot en Jelle Krol [red.], Liber amicorum Baukje Wytsma. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert 2006.

Louis Paul Boon, De onkruidromans. [Verzameld werk, Kris Humbeeck, Britt Kennis, Ernst Bruinsma, Anne Marie Musschoot, Matthijs de Ridder & Yves T’Sjoen, eds.] De Arbeiderspers, Amsterdam, 2006.

2005

Louis Paul Boon, Te oud voor kamperen? en andere verhalen. [Verzameld werk, Kris Humbeeck, Britt Kennis, Ernst Bruinsma, Anne Marie Musschoot, Matthijs de Ridder & Yves T’Sjoen, eds.] De Arbeiderspers, Amsterdam, 2005.

Ernst Bruinsma, Kwaliteit als credo. Een bijdrage tot de geschiedenis van Uitgeverij Manteau (1938-1953). Meulenhoff-Manteau, Amsterdam-Antwerpen, 2005. [438 p.]

2004

Ernst Bruinsma, ‘Manteau, niet voor Vlaanderen alleen‘. In: Dirk de Geest & Reine Meylaerts (eds.), Literaturen in België. Culturele diversiteit en literaire dynamiek. PIE-Peter Lang, Brussel, 2004, p.373-389.

Ernst Bruinsma, ‘Literaire kwaliteit was de enige norm’. Een bijdrage tot de geschiedenis van Uitgeverij Manteau (1938-1953). Universiteit Antwerpen, 2004. [proefschrift]

2003
H.U. Jessurun d’Oliveira, Het gedicht als wereld. Essays over Lucebert, Leo Vroman en Rutger Kopland [Ernst Bruinsma & M. Hartman, eds.], Uitgeverij 521, Amsterdam, 2003.

Ernst Bruinsma, ‘Op zijn honger zitten’. In: Literatuur, 20 (2003), 8 (december), p.40. [recensie]

Ernst Bruinsma, ‘Brieven van Pierken door Richard Minne’. In: Literatuur, 20 (2003), 7 (oktober), p.43. [recensie]

Ernst Bruinsma, ‘Paul tegen Louis Paul’. In: Erik Spinoy (ed.), Mythe en geschiedenis. De wereld van Paul de Wispelaere. VUBPress, Brussel, 2003, p.109-121.

Ernst Bruinsma, ‘Enkele akkefietjes. Uitgeverij de Bezige Bij en Uitgeverij Manteau (1945-1952)’. In: ZL. Literair-historisch tijdschrift, 2 (2003), 4 (juli), p. 3-19.

Ernst Bruinsma, ‘Boon als breuklijn. 50 jaar De Kapellekensbaan’. In: Literatuur, 20 (2003), 2 (maart), p.14.

Ernst Bruinsma, ‘Een knie met haar. Willem Maas, Jacques Gans. Biografie’. In: Literatuur, 20 (2003), 2 (maart), p.43. [recensie]

2002

Ernst Bruinsma & Odile Heynders, ‘Terug naar Merlyn. Ernst Bruinsma en Odile Heynders in gesprek met H.U. Jessurun d’Oliveira’. In: Literatuur, 19 (2002), 6, p. 361-368.

L.P. Boon, Mijn kleine oorlog [Werkuitgave 4, K. Humbeeck, A.M. Musschoot, D. de Geest, Y. T’Sjoen, Ernst Bruinsma & Britt Kennis, eds.], Querido, Amsterdam, 2002. [495 p.]

Ernst Bruinsma & Bert van Raemdonck, ‘ “Wij zijn hier eigenlijk bezig aan de derde reeks van Van Nu En Straks” Het ontstaan van het Nieuw Vlaams Tijdschrift’. In: ZL. Literair-historisch tijdschrift, 2 (2002), 1 (oktober), p. 63-82.

2001

Kris Humbeeck & Ernst Bruinsma, ‘Een scharlakenrode mol in het literaire veld. Omtrent Nico Rost, Louis Paul Boon en uitgeverij Het Kompas’. In: Jaarboek Letterkundig Museum, Den Haag, 2001, p. 109-149.

Gerard Walschap, Zijn alle kunstenaars gek? Toegelicht en van een nawoord voorzien door Ernst Bruinsma. Stichting Gerard Walschap, Antwerpen, 2001. [29 p.]

Ernst Bruinsma, ‘Het bruine boek.’ In: Literatuur, 18 (2001), 6 (november/december), p. 384-386. [recensie]

Ernst Bruinsma, ‘De oprichting van uitgeverij Manteau. Van scheikunde studente tot uitgeefster.’ In: Literatuur, 18 (2001), 3 (mei/juni), p.162-171.

Ernst Bruinsma, ‘Uitgeverij Manteau en het jongerentijdschrift Werk’. In: ZL. Literair-historisch tijdschrift, I (2001), 0 (april), p. 12-27.

2000

Ernst Bruinsma, ‘Paul tegen Louis-Paul’. In: De Schutter in het koren. Liber amicorum amicarumque voor Georges de Schutter, Wilrijk, 2000, p.53-65.

L.P. Boon, De voorstad groeit [Werkuitgave 3, K. Humbeeck, Anne Marie Musschoot, D. de Geest, Y. T’Sjoen, Ernst Bruinsma & Britt Kennis, eds.], Querido, Amsterdam, 2000. [336 p.]

Ernst Bruinsma & Jan Stuyck. Literaire kwaliteit was de enige norm. Fondslijst Uitgeverij A. Manteau, Les Éditions Lumière 1938-1955. Antwerpen, L.P. Boon-documentatiecentrum, Universiteit Antwerpen, 2000. [102 p.]

Ernst Bruinsma, ‘Het begin’. In: Ernst Bruinsma & Jan Stuyck. Literaire kwaliteit was de enige norm. Fondslijst Uitgeverij A. Manteau, Les Éditions Lumière 1938-1955. Antwerpen, L.P. Boon-documentatiecentrum, Universiteit Antwerpen, 2000, p.7-40.

1999

Ernst Bruinsma, ‘Louis Paul Boon en het modernisme in Vlaanderen’. In: De grenzen van het (post)modernisme [I. Hoving & K. Humbeeck, eds.], ALW-Cahiers, Gent, 1999.

Louis Paul Boon, Het recht van vervormen. Samengesteld door Ernst Bruinsma en Kris Humbeeck, Manteau, Antwerpen, 1999. [384 p.]

1998

Ernst Bruinsma, ‘De literaire kritieken van Jeanne de Bruyn. Een verkenning’. In: D. de Geest, P. Aron & D. Martin [eds.], Hun kleine oorlog. De invloed van de Tweede Wereldoorlog op het literaire leven in België, Peeters/Soma, Leuven/Brussel, 1998, p.81-94.

Ernst Bruinsma, Louis Paul Boon en het modernisme in Vlaanderen, L.P. Boondocumentatie-centrum, Antwerpen, 1998. [190 p.]

Ernst Bruinsma & K. Haagdorens, ‘Een nauwelijks te verzamelen werk’. In: E. Vanhoutte & D. van Hulle [eds.], Editiewetenschap, Genese, 1998, p.67-86.

Ernst Bruinsma, ‘Editing is Interpreting’. In: M. Demoor, G. Lernout & S. van Peteghem [eds.], Editing the Text. Essays presented at the ‘tekst/texte/text’-conference Ghent, Belgium 1995, Tilburg University Press, Tilburg, 1998, p.55-65.

Louis Paul Boon, ‘Schuifkensverhaal’. Met een inleiding van Kris Humbeeck en Ernst Bruinsma. In: Maatstaf, 46 (1998), 5, p.41-57.

1997

Ernst Bruinsma, ‘La critique litteraire de Jeanne de Bruyn’. In: Leurs occupations. L’impact de la seconde guerre mondiale sur la litterature en Belgique. Textyles/CREHSGM, Bruxelles, 1997, p.117-128.

Louis Paul Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk IV.1. Vooruit [K. Humbeeck, Ernst Bruinsma, K. Haagdorens, J. Dierinck & B. Nuyens, eds.], L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1997. [541 p.]

Louis Paul Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk IV.2. Vooruit [K. Humbeeck, Ernst Bruinsma, K. Haagdorens, J. Dierinck & B. Nuyens, eds.], L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1997. [666 p.]

Louis Paul Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk IV.3. Vooruit [K. Humbeeck, Ernst Bruinsma, K. Haagdorens, J. Dierinck & B. Nuyens, eds.], L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1997. [664 p.]

1996

Ernst Bruinsma, J. Dierinck & K. Humbeeck [eds.], De kantieke schoolmeester, 8, L.P. Boon-genootschap/L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1996. [480 p.]

Ernst Bruinsma, ‘Een kapitein in de voorhoede. Jos Joosten over Tijd en Mens: teveel Walravens, te weinig Boon en Claus’. In: Knack van 17 april 1996. [recensie]

1995

Louis Paul Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk III. De Vlaamse Gids [Ernst Bruinsma, ed.], L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1995. [276 p.]

Ernst Bruinsma, ‘Voorwoord’. In: Louis Paul Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk III. De Vlaamse Gids [Ernst Bruinsma, ed.], L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1995, v-lxxii.

Ernst Bruinsma,‘Een nauwelijks te verzamelen werk’. In: Spiegel der Letteren XXXVII (1995), 4, pp. 301-314.

1994

Ernst Bruinsma, K. Humbeeck & H. Polis [eds.], De kantieke schoolmeester, 6/7, L.P. Boon-genootschap/L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1994. [754 p.]

Ernst Bruinsma, ‘De sukkelaars der aarde. Een overzicht van de ontvangst van Abel Gholaerts in de Vlaamse pers’. In: Ernst Bruinsma, K. Humbeeck & H. Polis [eds.], De kantieke schoolmeester, 6/7, L.P. Boon-genootschap/L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1994, p.29-42.

Louis Paul Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk I. De roode vaan [D. de Geest, Ernst Bruinsma, K. Humbeeck & L. Missinne, eds.], L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1994. [486 p.]

Ernst Bruinsma, K. Humbeeck & D. de Geest, ‘Voorwoord’. In: Louis Paul Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk I. De roode vaan [D. de Geest, Ernst Bruinsma, K. Humbeeck & L. Missinne, eds.], L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1994, p.v-l.

Louis Paul Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk II. Front [Ernst Bruinsma, K. Humbeeck & P. de Wispelaere, eds.], L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1994. [505 p.]

Ernst Bruinsma & Kris Humbeeck, ‘Voorwoord’. In: Louis Paul Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk II. Front [Ernst Bruinsma, K. Humbeeck & P. de Wispelaere, eds.], L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1994, p.v-xlvii.

1993

Ernst Bruinsma, ‘Afschrijfwerk of magnum opus? Een overzicht van de ontvangst van Pieter Daens in de Nederlandse en Vlaamse pers’. In: K. Humbeeck, H. Polis & B. Vanegeren [eds.], De kantieke schoolmeester, 3, L.P. Boon-genootschap/L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1993, p.33-71.

Ernst Bruinsma, ‘Een schilder ontspoord’. In: Leeuwarder Courant van 12 november 1993. [recensie]

1992

Ernst Bruinsma, ‘Primaire en secundaire bibliografie’. In: Annie van den Oever [ed.], De universiteit in opspraak. De universiteitsroman in de Anglo-Amerikaanse en Europese literatuur, De Prom, Baarn, 1992.