Op en út, 4 novimber 2017

4 November 2017

Dizze boeken bespruts ik yn it programma ‘Op en út’ fan Omrop Fryslân:
Neeltje Bonnema, ‘Reinke. In lytse skiednis fan in grutte frou’. Bornmeer, De Gerdyk 2017
Maxim Februari, ‘Klont’. Prometheus, Amsterdam 2017