Op en út, 30 desimber 2017

30 December 2017

Yn Op en út bespruts ik:

Tommy Wieringa, ‘De heilige Rita’. De Bezige Bij, Amsterdam 2017.
Justine le Clerq, ‘Krimp’. Podium, Amsterdam 2017.