Op en út, 9 november 2019

9 November 2019

Dizze boeken bespruts ik op 9 novimber yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân:

Pia van Rees, Mem falt út. Uitgeverij Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert 2019. hetnieuwekanaal.nl

Hein F. Faber’s Doarp oan see. Ferbylde torch Frâns Faber. Utjouwerij Bornmeer, De Gordyk 2019. Bornmeer.nl