Op en út, 1 juny 2019

1 June 2019

Understeande boeken bespruts ik op 1 juny yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân:

Durk van der Ploeg – Wek yn ‘e rivier, Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert 2019.

Hessel Bouma – Droppingveld Wardrobe, Wapens in de Deelen, Aldeboarn 2019.