Op en út, 29 augustus 2020

29 August 2020

deMoanne · Ernst Bruinsma yn Op en út – 29 augustus 2020

Deze boeken besprak ik in Op en út:

Rink van der Velde, ‘It guozzeroer. Roman.’ Bornmeer, De Gerdyk 2020 www.bornmeer.nl

Colum McCann, ‘Apeirogon. Roman.’ Vertaling Frans van der Wiel. De Harmonie, Amsterdam 2020. www.deharmonie.nl