Kwaliteit als credo


Angèle Manteau heeft vaak beweerd dat ‘literaire kwaliteit’ voor haar de enige norm was als uitgeefster. In Kwaliteit als credo tracht Ernst Bruinsma te achterhalen wat Manteau precies voor ogen stond bij haar verlangen om een internationaal georiënteerd literair fonds op te bouwen. De grote schrijvers komen uitgebreid aan bod: Piet van Aken, Johan Daisne, Hubert Lampo, Curzio Malaparte, Richard Minne… eeen hoofdrol is weggelegd voor Louis Paul Boon, met Hugo Claus de belangrijkste schrijver die uit het fonds naar voren is gekomen. Meer nog dan een uitgeverijgeschiedenis biedt Kwaliteit als credo een uniek perspectief op het culturele leven in het Vlaanderen van de jaren veertig.