De geboorte van Boontje


‘De geboorte van Boontje’ is een essay in drie delen, tot stand gekomen in een hecht samenwerkingsverband tussen drie literatuurwetenschappers/filmkundigen. Het biedt een heroriëntatie op de avant-garde in de literatuur door de verbanden bloot te leggen tussen de komst van de film in de lage landen en twee spilfiguren in de avant-garde van voor en na de oorlog: Paul van Ostaijen en Louis Paul Boon.

De schrijvers maken aannemelijk dat de vroege vertoningspraktijken rond de stille film van grote invloed waren op de literaire avant-garde. Aan de hand van Paul van Ostaijen werk laten zij zien hoe dat in de literaire praktijk van die tijd uitpakte. Hij is de schakel naar de geboorte van ‘Boontje’ die, ofschoon 16 jaar jonger, even diep door de vroege stille film is beïnvloed. Hoe dit in de totstandkoming van zijn vroege romans doorwerkt en vorm krijgt, wordt overtuigend zichtbaar gemaakt.

Uitgeverij Huis Clos