Anarky’s van Josse de Haan

5 February 2020

Zo rond 1990 vond Josse de Haan weer nieuwe moed om zich te manifesteren als Friese schrijver. Na een stormachtig begin van zijn carrière als medewerker aan quatrebras en als een van de stuwende krachten achter Operaesje Fers, had hij zich in de jaren zeventig gemanifesteerd als opvallend dichter, daarbij geregeld samenwerking zoekend met beeldend kunstenaars. Ook schreef hij enkele (wisselend ontvangen) roman. Maar na de roman Omskotten fan leafde (1981) zou hij door persoonlijke omstandigheden jarenlang nauwelijks aan schrijven toekomen. Dat veranderde toen De Haan in 1989 afscheid nam van het onderwijs en voornemens was om zich weer in [meer…]Op en út, 1 februari 2020

1 February 2020

Dizze boeken bespruts ik yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân: Ntrij55 – Elske Kampen, Utjouwerij Afûk, €17,50 Uneinige Beweging – Jaap Bruintjes, Noordboek, €17,50 Waagstukken – Charlotte van den Broeck, De Arbeiderspers, €22,50Mijn mooiste leeservaringen van 2019

31 December 2019Send in the clowns

20 December 2019

Dit jier is it 50 jier lyn dat de earste Trotwaer útkaam. Yn dit nûmer sjogge wy in bytsje werom, fierders binne wy gewoan by de tiid. Alles ûnder de titel ‘Wat wit ik fan dizze wrâld?’. Send in the literature dus. Hamlet, de Deenske kroanprins, hat slim fertriet om de dea fan syn heit en it hastich boaskjen fan mem mei heit syn broer. Mar de geast fan de ferstoarne kening jout him flotwei goerie: hy fertelt wa’t him deamakke hat en ropt syn soan Hamlet op om wraak te nimmen. De soan fersuchtet, it binne ferneamde rigels wurden: [meer…]Korte geschiedenis van de Friese literatuur

11 December 2019

De Friese literatuur kruipt steeds meer uit haar schulp. De Dichter des Vaderlands, Tsead Bruinja, dicht zowel in het Nederlands als in zijn moedertaal, het Fries. Zo maakt hij de Friese poëzie enorm zichtbaar voor een groot publiek. Vorig jaar verscheen een grote bloemlezing van Friese literatuur in Engelse vertaling (Swallows and Floating Horses) en ook op de Frankfurter Buchmesse laten Friese schrijvers en uitgevers zich met steun van het Nederlands Letterenfonds steeds nadrukkelijker gelden. Op belangrijke festivals als Explore the North worden in de meertalige provincie Fryslân steeds meer cross-overs gemaakt met anderstalige literatuur en met theatermakers en muzikanten. [meer…]Op en út, 7 desimber 2019

7 December 2019

Dizze boeken bespruts ik op 7 desimber yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân: BAM, Een reis van niets naar niets, Jelle Brandt Corstius, Das Mag Uitgeverij B.V., €17,99 De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd 1939-1945, David Barnouw en Dirk Mulder, Uitgeverij Wbooks, €24,95Op en út, 9 november 2019

9 November 2019

Dizze boeken bespruts ik op 9 novimber yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân: Pia van Rees, Mem falt út. Uitgeverij Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert 2019. hetnieuwekanaal.nl Hein F. Faber’s Doarp oan see. Ferbylde torch Frâns Faber. Utjouwerij Bornmeer, De Gordyk 2019. Bornmeer.nlOp en út, 31 augustus 2019

31 August 2019

Dizze boeken bespruts ik op 31 augustus yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân: Hilda Talsma – De Onnie’s en it hynstebal, Uitgeverij Elikser, €19,50 Ian McEwan – Machines zoals ik, oersetting Rien Verhoef, Uitgeverij de Harmonie, €24,90Op en út, 10 augustus 2019

10 August 2019

Understeande boeken bespruts ik op 10 augustus yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân: Saskia de Coster – Nachtouders, Uitgeverij Das Mag, Amsterdam 2019. www.dasmag.nl Elisabeth Day – Het Feest, Oersetting Eefje Bosch, Uitgeverij Ambo / Anthos, Amsterdam 2019.De Achttjin

10 July 2019

Het moet gezegd. We leven in merkwaardige tijden. Om niet te zeggen roerige tijden. De mens, zeker aan de westkant van deze aarde, loopt al een mooi poosje verdwaasd rond, geplaagd door een chronisch gebrek aan bindende waarheden, structuren en tijd en door een buitensporig surplus aan keuzemogelijkheden. We leven in een tijd waarin de aanhoudende opwaardering van het naakte ego als een groot pluspunt wordt gezien, schaamteloosheid bonuspunten oplevert. Steeds meer mensen bekommeren zich niet om kennis, kunde of verbeelding, maar zijn met name bezig met consumptie, onkunde en vermaak. En er is nog altijd sprake van oorlog en [meer…]