Op en út, 2 mei 2020

2 May 2020

deMoanne · Ernst Bruinsma yn Op en út – 2 maaie 2019 Dizze boeken bespruts ik op 2 maaie yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân: Cyriel Buysse, In betere kringen. Satirische verhalen. Verzameld en toegelicht door Joris van Parys. Houtekiet, Antwerpen/Amsterdam 2020. www.houtekiet.be Mark Hilberts, De koning van Leeuwarden. Mindert Hepkema (1881-1947). Verdediger en verdachte. Mark Hilberts Sportpublicaties, Nederhorst den Berg 2020. www.markhilberts.nlOp en út, 4 maart 2020

4 March 2020

Leo Popma, ‘It sket fan Toussaint’. Roman. Utjouwerij Frysk en Frij, Ljouwert 2020. www.frysk-en-frij.nl Ischa Meijer, ‘Ik heb niets tegen antisemieten, ik lééf ervan’. Samengesteld en ingeleid door Ronit Palache. De Arbeiderspers, Amsterdam 2020. www.arbeiderspers.nlOp en út, 29 februari 2020

29 February 2020

Rémon van Gemeren, Jan Mankes. Schilder van tederheid. WBooks, Zwolle 2020. www.wbooks.com K. Schippers, Andermans wegen. Verhalen & beschouwingen. Querido, Amsterdam 2020. www.querido.nl Jeroen Brouwers, Client E. Busken. Atlas-Contact, Amsterdam 2020. www.atlascontact.nlOp en út, 1 februari 2020

1 February 2020

Dizze boeken bespruts ik yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân: Ntrij55 – Elske Kampen, Utjouwerij Afûk, €17,50 Uneinige Beweging – Jaap Bruintjes, Noordboek, €17,50 Waagstukken – Charlotte van den Broeck, De Arbeiderspers, €22,50Mijn mooiste leeservaringen van 2019

31 December 2019Send in the clowns

20 December 2019

Dit jier is it 50 jier lyn dat de earste Trotwaer útkaam. Yn dit nûmer sjogge wy in bytsje werom, fierders binne wy gewoan by de tiid. Alles ûnder de titel ‘Wat wit ik fan dizze wrâld?’. Send in the literature dus. Hamlet, de Deenske kroanprins, hat slim fertriet om de dea fan syn heit en it hastich boaskjen fan mem mei heit syn broer. Mar de geast fan de ferstoarne kening jout him flotwei goerie: hy fertelt wa’t him deamakke hat en ropt syn soan Hamlet op om wraak te nimmen. De soan fersuchtet, it binne ferneamde rigels wurden: [meer…]Op en út, 7 desimber 2019

7 December 2019

Dizze boeken bespruts ik op 7 desimber yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân: BAM, Een reis van niets naar niets, Jelle Brandt Corstius, Das Mag Uitgeverij B.V., €17,99 De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd 1939-1945, David Barnouw en Dirk Mulder, Uitgeverij Wbooks, €24,95Op en út, 9 november 2019

9 November 2019

Dizze boeken bespruts ik op 9 novimber yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân: Pia van Rees, Mem falt út. Uitgeverij Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert 2019. hetnieuwekanaal.nl Hein F. Faber’s Doarp oan see. Ferbylde torch Frâns Faber. Utjouwerij Bornmeer, De Gordyk 2019. Bornmeer.nlOp en út, 31 augustus 2019

31 August 2019

Dizze boeken bespruts ik op 31 augustus yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân: Hilda Talsma – De Onnie’s en it hynstebal, Uitgeverij Elikser, €19,50 Ian McEwan – Machines zoals ik, oersetting Rien Verhoef, Uitgeverij de Harmonie, €24,90Op en út, 10 augustus 2019

10 August 2019

Understeande boeken bespruts ik op 10 augustus yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân: Saskia de Coster – Nachtouders, Uitgeverij Das Mag, Amsterdam 2019. www.dasmag.nl Elisabeth Day – Het Feest, Oersetting Eefje Bosch, Uitgeverij Ambo / Anthos, Amsterdam 2019.